Ön Değerlendirme ​

 

1. Ön değerlendirme, New Gen Awards jürisi (New Gen Community DAO) tarafından online olarak yapılır.

2. Kategoriler için belirlenen 4 ana başlıktaki bilgiler 1 (çok kötü) ila 5 (çok iyi) puan arasında kalan bir ölçekte teker teker puanlanır.

3. Ön değerlendirme sonucunda her bir kategoride en yüksek oy almış ilk 5 takım kısa listeye kalır.

4. Eşitlik halinde 5’ten fazla proje kısa listeye kalabilir.

5. Herhangi bir kategoride 5’ten az başvuru gerçekleşmesi durumunda tüm başvurular doğrudan kısa listeye kalır.

6. Değerlendirme kriterleri, üretilen teknolojinin şirket algı, satış ve/veya kar performansına ölçülü ve anlamlı oranda katkıda bulunmuş olmasıdır. Bu doğrultuda aşağıdaki kıstaslar ele alınacaktır.

Strateji %30

Projenin ardındaki içgörünün ve bu çerçevede geliştirilen stratejinin gücü.

Yaratıcılık %20

Belirlenen strateji çerçevesinde geliştirilen çalışmanın yaratıcılığı.

Uygulama ve Teknoloji %30

Yapılan çalışmanın uygulama ve tüm teknik argümanlarının kalitesi.

Sonuç %20

Yapılan çalışmayla elde edilen sonuç.

Ana Değerlendirme

1. New Gen Awards jürisi, ön değerlendirme sonucunda ortaya çıkan kısa listeyi puanlamak için toplanır.

2. Oylamalar keypad ile ve 100 üzerinden 5’in katları şeklinde puanlanarak yapılır. Jüri tarafından verilen puanların ortalaması alınır ve projelerin nihai notu belirlenmiş olur. Ortalama alınırken virgülden sonraki iki basamak geçerlidir.

3. Jüri üyeleri, her iki değerlendirme aşamasında, herhangi bir şekilde yer aldıkları projelere puan veremezler.

4. Jürinin başvuruların doğru kategoride olup olmadığını belirleme ve gösterilen kaynakların doğruluğunu araştırma ve denetleme hakkı vardır.

5. Proje başvuru formundaki bilgilerin, kaynaklarla örtüşmediğinin tespiti durumunda, jüri bu bilgileri değerlendirmeye almama ve başvuruyu geçersiz sayma hakkına sahiptir. Bu durumlarda katılım ücreti iade edilmez.

6. Ana değerlendirme kriterleri, üretilen teknolojinin şirket algı, satış ve/veya kar performansına ölçülü ve anlamlı oranda katkıda bulunmuş olmasıdır. Bu doğrultuda aşağıdaki kıstaslar ele alınacaktır.

Strateji %30

Projenin ardındaki içgörünün ve bu çerçevede geliştirilen stratejinin gücü.

Yaratıcılık %20

Belirlenen strateji çerçevesinde geliştirilen çalışmanın yaratıcılığı.

Uygulama ve Teknoloji %30

Yapılan çalışmanın uygulama ve tüm teknik argümanlarının kalitesi.

Sonuç %20

Yapılan çalışmayla elde edilen sonuç.