DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE KRİTERİ

 

Jüri Ön Değerlendirme

Değerlendirme süreci “Ön Eleme” ve “Ana Eleme” olarak iki aşamada gerçekleşir. 

Ön değerlendirme, New Gen Awards jürisi ve “Yapay Zekâ” (İleride detaylandırılacaktır)  tarafından online olarak yapılır.

Kategoriler için belirlenen bilgiler 1 (çok kötü) ila 5 (çok iyi) puan arasında kalan bir ölçekte teker teker puanlanır.

Ön değerlendirme sonucunda her bir kategoride en yüksek oy almış ilk 5 takım kısa listeye kalır.

Eşitlik halinde 5’ten fazla proje kısa listeye kalabilir.

Herhangi bir kategoride 5’ten az başvuru gerçekleşmesi durumunda tüm başvurular doğrudan kısa listeye kalır.

Jüri Ana Değerlendirme

New Gen Awards jürisi, ön değerlendirme sonucunda ortaya çıkan kısa listeyi puanlamak için toplanır.

Oylamalar keypad ile ve 100 üzerinden 5’in katları şeklinde puanlanarak yapılır. Jüri tarafından verilen puanların ortalaması alınır ve projelerin nihai notu belirlenmiş olur. Ortalama alınırken virgülden sonraki iki basamak geçerlidir.

Jüri üyeleri, her iki değerlendirme aşamasında, herhangi bir şekilde yer aldıkları projelere puan veremezler.

Jürinin başvuruların doğru kategoride olup olmadığını belirleme ve gösterilen kaynakların doğruluğunu araştırma ve denetleme hakkı vardır.

Proje başvuru formundaki bilgilerin, kaynaklarla örtüşmediğinin tespiti durumunda, jüri bu bilgileri değerlendirmeye almama ve başvuruyu geçersiz sayma hakkına sahiptir. Bu durumlarda katılım ücreti iade edilmez.

Ana değerlendirme kriterleri, üretilen ve kullanılan yeni mecranın şirket algı, satış ve/veya kar performansına ölçülü ve anlamlı oranda katkıda bulunmuş olmasıdır.  Bu doğrultuda “Değerlendirme Kriterleri” bölümünde yer alan  kıstaslar ele alınacaktır.

Yapay Zekâ Değerlendirmesi

New Gen Awards’un hem ana değerlendirme hem de ön değerlendirme aşamasında yapay zekânın kendisi kullanılır. 

Kullanılan yapay zeka (KAI) bilimsel pazarlama ve bilimsel pazarlama entegrasyonu, karar vermede veriyi odağa alma, yapay zekâ teknolojilerinin işletmelere entegrasyonu konularında uzman olan, Kuantum Araştırma tarafından üretilen bir yapay zekâdır. 

Değerlendirme aşamasında özellikle sayısal verilerde uzmanlığına danışılır ve iş çıktılarını analiz ederek 100 üzerinden puanlama yapması sağlanır. 

KAI’nin yaptığı puanlama sonucunda elde edilen çıktılar, jürinin puanları ile birleştirilerek kazananlar belirlenir.