Kategoriler

New Gen Awards, 3 ana kategori etrafında şekillenen 14 alt kategoriden oluşuyor.

New Gen Awards; sektörden bağımsız olarak, yapay zeka konusu özelinde proje geliştiren; tüm ajans, firma ve start-up’ların sektöründeki herhangi bir soruna çözüm olacak şekilde teknoloji geliştirmiş veya yapay zeka kullanımı ile çözmüş projeleri ödüllendirir.

Sektör Kategorileri

Sağlık Hizmetleri

Bu kategori, pazarlama hedefleri doğrultusunda sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini artıran yapay zeka çözümlerini ödüllendirir.

B2B

Bu kategori kapsamında; işletmeden işletmeye pazarlama alanında kurgulanan yapay zeka odaklı teknoloji fikirleri ödüllendirilir.

Finans

Bu kategori, bankacılık, sigorta, leasing, factoring gibi finans sektöründe hizmet veren markaların pazarlama problemlerinin çözümü amacı ile yapay zeka kullanımını ödüllendirir.

E-Ticaret

Bu kategori, e-ticaret satış kanalları üzerinden tüketicilere doğrudan ulaşan markaların pazarlama faaliyetleri için en etkili ve verimli yapay zeka çözümünü geliştiren projeyi ödüllendirilir.

Alan Kategorileri

Medya Teknolojileri

Bu kategoride bir markanın hedef kitlesine ulaşma yolculuğundaki medya kullanımları veya uygulamaları için (medya planlama, satın alma, medya stratejisi ve benzeri tüm alanlar) en etkili ve verimli yapay zeka çözümü ödüllendirilir.

Dijital Deneyim Tasarımı

Bu kategoride pazarlama hedefleri doğrultusunda potansiyel veya halihazırdaki müşteriler için yaratılan yapay zeka odaklı deneyim ile müşterinin marka ile iletişimini kolaylaştırmayı veya müşteri bağlılığını sağlamayı temel hedefi olarak belirleyen projeler yarışabilir.

Omni Channel Kullanımlar

Bu kategori kapsamında müşteriler için tüm kanallarda (fiziksel mağazalar, çevrim içi platformlar, sosyal medya ve diğer kanallar ) sorunsuz bir müşteri deneyimi sağlanması için en etkili ve verimli çözümü sunan veya çözüm olan teknolojiye destekleyici unsurlar sağlayan yapay zeka kullanımı ödüllendirilir.

Mobil Odaklı Yapay Zeka Tasarımı

Bu kategori kapsamında; akıllı telefon, tablet ya da giyilebilir cihazların doğasına uygun iletişim çalışmaları için gerçekleştirilen yapay zeka kullanımı ödüllendirilir.

Ölçümleme

Bu kategori kapsamında; raporlama ve ölçümleme konularında proje çıktılarını izlemeye yönelik, en etkili ve verimli yapay zeka çözümünü geliştiren proje ödüllendirilir.

Özel Kategoriler

Yapay Zeka ile Verinin Toplanması

Bu kategoride yarışacak kampanyaların ortak özelliği, kampanyanın daha önce var olmayan bir veriyi marka adına üretme gücüne sahip olmasıdır.

Verinin İçgörüye Dönüştürülmesi

Bu kategori; yapay zekânın müşteri verilerini analiz etme ve bu bilgileri pazarlama stratejilerine dönüştürme yeteneğine odaklanır. Müşteri içgörüleri ve davranış analizleri, kişiselleştirilmiş pazarlama ve hedefleme, ve tahmine dayalı analizler gibi alanlarda yenilikçi uygulamaları içerir.

Yapay Zekada Operasyonel Verimlilik

Bu kategori; yapay zekânın iş süreçlerini otomatize etme, iş akışlarını optimize etme ve e-ticaret deneyimlerini geliştirme kapasitesine odaklanır. Sesli ve görsel tanıma teknolojileri, operasyonel otomasyon ve iş akışı optimizasyonu, ve e-ticaret ve dijital satış optimizasyonu bu kategorinin ana başlıklarıdır. Bu alanda, yapay zekâ kullanımının, iş süreçlerini nasıl daha verimli hale getirdiği, müşteri deneyimini nasıl iyileştirdiği ve satışları nasıl artırdığı incelenir.

Üretken Yapay Zeka Kullanımı

Bu kategori; bir pazarlama hedefine ulaşmak için kullanılan üretken yapay zekâ (görsel, müzik,metin, senaryo, varyasyon, animasyon vb.) çıktılarının yaratıcı ve başarılı biçimde kullanıldığı çalışmayı ödüllendirir.

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk

Bu kategori, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin tüm alt alanlarında, insan (eğitim, yoksulluk, engelsiz yaşam hakkı, cinsiyet eşitliği, toplum yararı ve benzeri tüm konular) ve çevre (yerel kalkınma, iklim, hayvan hakları, enerji, gıda, temiz su ve benzeri tüm konular) odaklı yapay zeka kullanımını ödüllendirir.