YÖNETMELİK

 

Amaç

Yarışmanın amacı, Türkiye’deki pazarlama iletişimi sektörünün, hedef kitlesine ulaşmak için kullanım olasılığının olduğu tüm mecraları (teknoloji, platform, kanal, aplikasyon, medya vb.) etkin ve yaratıcı kullanmasını sağlamak, yeni nesil mecraların iş dünyası dikeyinde penetrasyonunu artırmak, ajansların, şirketlerin, startup’ların, çalışanların ve uygulamaya katkıda bulunan üçüncü partilerin özgün başarılarını belgelemektir. 

Tanım

New Gen Awards 2 unsurun birleşimi ile oluşur. 

  1. Henüz tam anlamıyla kullanımı yaygınlaşmayan veya yaygın olsa bile kullanan şirkete rekabetçi avantaj sağlayan, 
  2. Yıkıcı (disruptive) teknolojileri içeren 
Yarışmanın kategorizasyonu bu iki unsur etrafında her yıl, o yılın dinamiklerine uygun olarak genişletilir. 2024 yılı için kategorizasyon “Yapay Zekâ” odağında kurgulanmıştır.  

Kimler Katılabilir

New Gen Awards; sektör bağımsız olarak yapay zekâ konusu özelinde proje geliştiren tüm reklamverenlerin, reklamverenlerle ortak proje geliştiren şirketlerin ve hizmet veren ajansların en yenilikçi, yaratıcı ve etkili projelerini ve başarılarını ödüllendirmek üzere düzenlenmektedir. 

Her sene; yapay zekâ ekosistemindeki markalar ve ajanslara örnek olacak, sektörün tüm taraflarının ders çıkarabileceği ufuk açan vakalar ödüllendirilir. Dolayısı ile yapay zekâ konusu özelinde proje gerçekleştiren tüm bileşenlerin katılımına açık olmak ile birlikte, yarışmaya sadece Türkiye ve K.K.T.C’de resmi olarak faaliyet gösteren şirketler başvuru yapabilir. 

Katılım Koşulları

New Gen Awards’a yapay zekâ ekosistemini kullanarak, kendi sektöründeki herhangi bir soruna çözüm olacak teknoloji geliştirmiş veya bir pazarlama problemini halihazırdaki veya yeni yapay zekâ teknolojilerini kullanarak çözmüş tüm ajans, firma ve start-up’lar katılabilir.

Yarışmaya tüm disiplinden ajanslar ve tüm sektörlerden firmalar başvurabilir. Ancak tüm katılımcıların, başvuruya konu olan projenin tüm taraflarından gerekli izin ve onayları almış olmaları gerekir. Aksine oluşabilecek durumlardan tamamen katılımcılar sorumludur ve Pazarlamasyon.com’a bu konuda herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Uygun olduğu takdirde aynı çalışma, birden fazla kategoride ödül programına başvurabilir. Bu durumda her kategori için ayrı başvuru ücreti ödenir. Aynı çalışmayla farklı tarafların başvuru yaptığı durumlarda, projenin sahibi (finansörü) firmayla irtibata geçilir ve taraflar bilgilendirilir.

New Gen Awards başvuru ücretlerinin detayı newgenawards.com üzerindeki “Başvuru Ücretleri” başlığı altındadır.

Başvuruların Türkçe yapılması gerekmektedir. Ödül programı Türkiye ve K.K.T.C pazarını kapsamaktadır.

Katılımcılar başvurdukları çalışmaların tüm içeriğinden ve sağladıkları verilerin doğruluğundan bizzat sorumludur. Jüri, tüm değerlendirme aşamalarında verilen bilgilerin sağlamasını yapmaya yönelik ek belge, görsel ve diğer tiplerde dokümanların temin edilmesi talebinde bulunabilir. Jürinin başvuruda gösterilen kaynakların doğruluğunu araştırma ve denetleme hakkı vardır. Bilgilerin kaynaklarla örtüşmediği belirlenirse başvuru geçersiz sayılır ve katılım ücreti iade edilmez.

Ödül programı dahilinde, yarışmaya başvuran çalışmalarının her türlü fikri ve sınai haklarının (telif, patent, marka, tescil vb. haklarının) sahibinin katılımcı firma olduğu kabul edilir. Herhangi bir ihtilaf durumunda sorumluluk katılımcı firmanındır.

Başvurularda herhangi bir hak ihlali gerçekleşmişse Pazarlamasyon.com hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

Başvuru sahibi katılımcılar, hak sahiplerinden veya üçüncü kişilerden açılacak bir dava sonucu Pazarlamasyon.com tarafından herhangi bir tazminat ödenmesi halinde ödenen tazminat ile birlikte bu dava sebebiyle yapılan tüm masrafları (yargılama masrafı, vekalet ücreti vb.) herhangi bir itiraz sunmaksızın Pazarlamasyon.com’a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Jüri tarafından genel etik ve ahlak kurallarına aykırı bulunan projeler diskalifiye edilerek yarışma dışı bırakılabilir. Bu durumlarda önce katılımcı firmadan savunması istenir. Belirtilen sürede savunmasını iletmeyen veya savunması jüri tarafından kabul görmeyen başvurular elenir ve katılım bedeli iade edilmez.

Pazarlamasyon.com yönetmelikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Gerek görüldüğü takdirde başvuruların son teslim tarihi ertelenebilir.

New Gen Awards’ta her kategoride ödül verilmesi zorunlu değildir. Başvurular gerekli kriterleri karşılamıyorsa, ilgili kategoride ödül verilmeyecektir. Ödül verilip verilmemesi ile ilgili tüm konular jüri üyelerinin sorumluluğundadır. Pazarlamasyon yetkilileri jüri toplantılarına sadece “Gözlemci” sıfatı ile katılmaktadır.

Erken başvuru dönemi bedeli ile başvuru yapabilmek için, son başvuru tarihine kadar ödeme ve form girişinin tamamlanması gerekmektedir.

Erken başvuru dönemi içerisinde ödeme yaptığı halde, başvurusunu tamamlamayan katılımcılardan normal başvuru dönemi bedeli farkı talep edilecektir.

Başvuru için ödeme yaptıktan sonra cayma durumunda, başvuru tarihi geçmediyse tutar iade edilir, aksi takdirde iade işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Hangi dönem içerisinde ödeme yapıldıysa o dönemin son ödeme tarihi geçerlidir.

Başvuruların içerik ve teknik açıdan doğruluğu, çalışmaların kalitesi, kategori uygunluğu, künyesi ve diğer tüm detayları başvuru sahibinin doğrudan sorumluluğundadır. Başvurularda dahil edilecek bütün malzemenin bu yönetmeliğin ilgili bölümlerinde belirtilen teknik özelliklere uygunluğu başvuranın sorumluluğundadır.

Takvim

  • 15 Temmuz – 20 Ağustos 2024 Başvuru dönemi
  • 9 Eylül – 15 Eylül 2024 Ön değerlendirme
  • 18 Eylül 2024 Jüri Toplantısı
  • 15 Ekim 2024 Ödül Töreni 

Kategoriler

New Gen Awards, 3 ana kategori etrafında şekillenen 15 alt kategoriden oluşuyor.

Sektör Kategorileri

Sağlık Hizmetleri

Bu kategori, pazarlama hedefleri doğrultusunda sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini artıran yapay zekâ çözümlerini ödüllendirir. 

Finans

Bu kategori, bankacılık, sigorta, leasing, factoring gibi finans sektöründe hizmet veren markaların pazarlama problemlerinin çözümü amacı ile yapay zekâ kullanımını ödüllendirir.

E-Ticaret

Bu kategori, e-ticaret satış kanalları üzerinden tüketicilere doğrudan ulaşan markaların pazarlama faaliyetleri için en etkili ve verimli yapay zekâ çözümünü geliştiren projeyi ödüllendirilir.

B2B

Bu kategori kapsamında; işletmeden işletmeye pazarlama alanında kurgulanan yapay zekâ odaklı teknoloji fikirleri ödüllendirilir.

Alan Kategorileri

Medya Teknolojileri

Bu kategoride bir markanın hedef kitlesine ulaşma yolculuğundaki medya kullanımları veya uygulamaları için (medya planlama, satın alma, medya stratejisi ve benzeri tüm alanlar) en etkili ve verimli yapay zekâ çözümü ödüllendirilir.

Dijital Deneyim Tasarımı

Bu kategoride pazarlama hedefleri doğrultusunda potansiyel veya halihazırdaki müşteriler için yaratılan yapay zekâ odaklı deneyim ile müşterinin marka ile iletişimini kolaylaştırmayı veya müşteri bağlılığını sağlamayı temel hedefi olarak belirleyen projeler yarışabilir. 

Omni Channel Kullanımlar

Bu kategori kapsamında müşteriler için tüm kanallarda (fiziksel mağazalar, çevrimiçi platformlar, sosyal medya ve diğer kanallar ) sorunsuz bir müşteri deneyimi sağlanması için en etkili ve verimli çözümü sunan veya çözüm olan teknolojiye destekleyici unsurlar sağlayan yapay zekâ kullanımı ödüllendirilir. Bir müşterinin nasıl ve nereden eriştiğine bakmaksızın, entegre ve bağlı bir müşteri deneyimi meydana getirecek bir şekilde pazarlama, satış ve hizmete yönelik yapay zekâ kullanımı kategoriye dahildir.

Mobil Odaklı Yapay Zekâ Tasarımı

Bu kategori kapsamında; akıllı telefon, tablet ya da giyilebilir cihazların doğasına uygun iletişim çalışmaları için gerçekleştirilen yapay zekâ kullanımı ödüllendirilir. Mobil işletim sistemleri üzerinde çalıştırılmak üzere geliştirilen ve başlı başına bir ürün olmayan yapay zekâ kullanımları da bu kategoriye dahildir.

Ölçümleme

Bu kategori kapsamında; raporlama ve ölçümleme konularında proje çıktılarını izlemeye yönelik, en etkili ve verimli yapay zekâ çözümünü geliştiren proje ödüllendirilir.

Özel Kategoriler

Yapay Zekâ ile Verinin Toplanması

Bu kategoride yarışacak kampanyaların ortak özelliği, kampanyanın daha önce var olmayan bir veriyi marka adına üretme gücüne sahip olmasıdır.

Verinin İçgörüye Dönüştürülmesi

Bu kategori; yapay zekânın müşteri verilerini analiz etme ve bu bilgileri pazarlama stratejilerine dönüştürme yeteneğine odaklanır. Müşteri içgörüleri ve davranış analizleri, kişiselleştirilmiş pazarlama ve hedefleme, ve tahmine dayalı analizler gibi alanlarda yenilikçi uygulamaları içerir.

Yapay Zekâda Operasyonel Verimlilik

Bu kategori; yapay zekânın iş süreçlerini otomatize etme, iş akışlarını optimize etme ve e-ticaret deneyimlerini geliştirme kapasitesine odaklanır. Sesli ve görsel tanıma teknolojileri, operasyonel otomasyon ve iş akışı optimizasyonu, ve e-ticaret ve dijital satış optimizasyonu bu kategorinin ana başlıklarıdır. Bu alanda, yapay zekâ kullanımının, iş süreçlerini nasıl daha verimli hale getirdiği, müşteri deneyimini nasıl iyileştirdiği ve satışları nasıl artırdığı incelenir.

Üretken Yapay Zekâ Kullanımı

Bu kategori; bir pazarlama hedefine ulaşmak için kullanılan üretken yapay zekâ (görsel, müzik,metin, senaryo, varyasyon, animasyon vb.) çıktılarının yaratıcı ve başarılı biçimde kullanıldığı çalışmayı ödüllendirir. Bu kategoriye başvuran işler, aynı özellik ile “Sanal Asistan ve Influencer” kategorisine başvuramaz. 

Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk

Bu kategori, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin tüm alt alanlarında, insan (eğitim, yoksulluk, engelsiz yaşam hakkı, cinsiyet eşitliği, toplum yararı ve benzeri tüm konular) ve çevre (yerel kalkınma, iklim, hayvan hakları, enerji, gıda, temiz su ve benzeri tüm konular) odaklı yapay zekâ kullanımını ödüllendirir.

Sanal Asistan ve Influencer

Bu kategoride, markaların veya kurumların mevcut ya da potansiyel kitleleri ile insansız olarak; daha hızlı iletişime geçmesini veya sosyal medya ve ilgili tüm dijital kanallar üzerinde etkileşim yaratmasını sağlayan, yapay zekâ temelli botlar değerlendirilecektir. Bu kategoriye başvuran işler, aynı özellik ile “Üretken Yapay Zekâ Kullanımı” kategorisine başvuramaz.